Prifysgol Abertawe

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o’r byd, sy’n galluogi’r bobl sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

Llinell Gymorth Clirio Rydym ar agor heddiw rhwng 09:00 a 17:00 (BST)

Ffoniwch ni: 0808 175 3071

Myfyrwyraig yn gwenu ar ddiwrnod graddio

Wedi derbyn eich canlyniadau?

Gwnewch gais heddiw, mae dal llefydd gennym ar gyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi.

Gwnewch gais nawr!
Myfyrwyr yn sgwrsio ar y traeth yn Abertawe

Pam astudio yn Abertawe?

Dewch i nabod Abertawe - eich cartref newydd.

Pam Abertawe?
Myfyrwyr yn sgwrsio

Lleoedd Clirio

Dewch o hyd i'ch cwrs perffaith heddiw.

Chwilio am gwrs

Ydych chi eisiau astudio gyda ni yn 2023? Cofrestrwch ar un o'n diwrnodau agored

*NSS: Yn seiliedig ar y rhestr o 131 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide.